Smart Cities

 1. Bhubaneswar, Odisha

 2. Pune, Maharashtra

 3. Jaipur, Rajasthan

 4. Surat, Gujarat

 5. Kochi, Kerala

 6. Ahmedabad, Gujarat

 7. Jabalpur, Madhya Pradesh

 8. Visakhapatnam, Andhra Pradesh

 9. Solapur, Maharashtra

 10. Davangere, Karnataka

 1. Indore, Madhya Pradesh

 2. New Delhi Municipal Corporation

 3. Coimbatore, Tamil Nadu

 4. Kochi, Kerala

 5. Belagavi, Karnataka

 6. Udaipur, Rajasthan

 7. Guwahati, Assam

 8. Chennai, Tamil Nadu

 9. Ludhiana, Punjab

 10. Bhopal, Madhya Pradesh